Znak drogowy B2 - Zakaz wjazdu

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 82,93 zł 102,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU
Znak zakazu B-2 - Zakaz wjazdu

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak zakazu B2 "Zakaz wjazdu"
 stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Znak B2 stosuje się:
  • na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu
  • na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeżeli szerokość pasa dzielącego jezdnie jest większa od 6m; znak umieszcza się przy lewej jezdni, również w miejscach do zawracania
  • na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C9
  • w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. parkingu, stacji paliwowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony
  • jeżeli istnieje potrzeba zamknięcia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową
Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów np:
  • karetek pogotowia
  • pojazdów straży pożarnej
  • autobusów komunikacji publicznej
  • rowerów
wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna się pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza się znak B2 z tabliczką z napisem określającym pojazdy, których zakaz nie dotyczy, np. "Nie dotyczy karetek pogotowia" , "Nie dotyczy pojazdów straży pożarnej" , "Nie dotyczy MZA" lub z tabliczką T22, jeżeli zakaz nie dotyczy rowerów. Na przeciwległym pasie umieszcza się odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b lub znak D-3z tabliczką T-22.
 
Wielkość znaku - 600mm (60 cm) - grupa wielkości znaki M (małe).

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 APROBATA TECHNICZNA
Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.

3.2 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie podwójnie gięte po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą (malowanie proszkowe).

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I generacji.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
UWAGA.
Do ceny znaku doliczany jest komplet uchwytów. W przypadku, gdyby uchwyty nie były potrzebne, w opcjach do wyboru przy uchwytach prosimy zaznaczyć "NIE".

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.