Znak drogowy B1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 82,93 zł 102,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU

Znak drogowy B1. Zakaz ruchu

Znak zakazu B-1 oznaczający Zakaz ruchu w obu kierunkach.

Wielkość znaku - 600mm (60 cm) - grupa wielkości M - znaki małe.

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak zakazu B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów. Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:

  • prowadzenie robót w pasie drogowym,
  • zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
  • przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
  • przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 APROBATA TECHNICZNA
Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.

3.2 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą. 
Jak wygląda tył znaku, na czym polega podwójne zagięcie i w jaki sposób mocuje się znak do słupka przedstawiamy na zdjęciach na stronie >>system montażowy<<. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I generacji.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Do ceny znaku doliczany jest komplet uchwytów. W przypadku, gdyby uchwyty nie były potrzebne, w opcjach do wyboru przy uchwytach prosimy zaznaczyć "NIE".

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.