Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w naszym Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas (czyli spółkę Planeta sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, adres: ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wyslane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby wysłali nam Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w naszym Sklepie Internetowym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatnosci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wcześniej
 4. Nie ponoszą Państwo żadnych opłat w zwiazku z tym zwrotem
 5. Prosimy odesłać lub przekazać nam towar pod adres Planeta - Sklep Drogowy, ul.Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jesli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni
 6. Ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niz było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

Formularz odstapienia od umowy

 1. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: http://sklepdrogowyplaneta.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf