Znak drogowy A1 - Niebezpieczny zakręt w prawo

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Wybierz wielkość znaku oraz rodzaj folii odblaskowej
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 64,23 zł 79,00 zł

A1 Znak drogowy ostrzegawczy A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ostrzegawczy A1 “Niebezpieczny zakręt w prawo” stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w prawo.
Jeżeli łuk poziomy posiada ograniczoną widoczność i wymaga oznakowania liniami P3a lub P4, wówczas znak A1 należy stosować bez względu na wielkość kąta zwrotu, promienia i przechyłki. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków , gdy brak widoczności wynika z nakładających się na siebie łuków poziomego i pionowego wypukłego.

Znak A1 stosuje się także, jeżeli na łuku dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

Znak drogowy A1 stosuje się na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość jest większa od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi, łuk o zwrocie powyżej 75 stopni (ostry zakręt).

Zachowanie kierujących na drodze oznaczonej tym znakiem reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym, gdzie w dziale II, Rozdział 3 (Ruch pojazdów), Oddział 6 (Wyprzedzanie), Artykuł 24, punkt 7. czytamy: "Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:" ppkt.2. "na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi".

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące znaku oraz dotyczące składania zamówienia znajdują sie poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi istotnymi informacjami.

Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm.
Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą.

Wielkość znaku należy wybrać spośród dostępnych opcji. Wybór wielkości znaku zależy w głównej mierze od tego, gdzie dany znak będzie usytuowany. W przypadku dróg publicznych precyzyjnie określa to Rozporządzenie. W przypadku terenów prywatnych, zakładów pracy, placów manewrowych kwestię wielkości znaku należy uzależniać od widoczności, kwestii BHP oraz wszelkich istotnych okoliczności.

Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I lub II generacji. Rodzaj folii należy wybrać w trakcie składania zamówienia.
Kwestie dotyczące występujących wielkości znaków oraz generacji folii odblaskowej przedstawiamy na stronie: Znaki drogowe.

Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.

Do ceny doliczane są uchwyty montażowe. Jeżeli nie będą ich Państwo potrzebować, prosimy przy opcjach do wyboru przy uchwytach zaznaczyć "NIE".

Słupki (sztyce) do znaków dostępne są tylko przy odbiorze osobistym. W celu zamówienia prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Koszt transportu doliczany jest w koszyku, w trakcie składania zamówienia.

Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Kwestie dotyczące realizacji sprzedaży wysyłkowej (termin, sposób wysyłki) wyjaśniamy na stronie: Dostawa.