62.00

Znak drogowy A7 - Ustąp pierwszeństwa

Dostępny

OPIS PRODUKTU:

1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU
Znak ostrzegawczy A-7 - Ustąp pierwszeństwa

 

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak A7 “Ustąp pierwszeństwa” umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

Znak A7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy “Prawo o ruchu drogowym”, np. wyjazd z obiektów.

Znak A7 należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:

  • 50 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h
  • 25 m - na pozostałych drogach

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A7 należy poprzedzić w odległości od 150 do 300 m znakiem A7 z tabliczką T1.

 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. następująco precyzują wielkość oraz odblaskowość znaku A7 umieszczanego na drogach publicznych:

  • Znak A7 powinien mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki średnie
  • W przypadku znaków A-7 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 APROBATA TECHNICZNA
Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.
3.2 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą.
3.3 FOLIA ODBLASKOWA
 Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I lub II generacji.

 

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.

Cena nie obejmuje uchwytów montażowych.

4.2 KOSZT WYSYŁKI

Koszt wysyłki 1 szt. znaku ostrzegawczego A wynosi 35,- brutto

(grupa wysyłkowa D)

4.3 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 3-4 dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji