135.00

Znak drogowy D40 - Strefa zamieszkania

Dostępny

CECHY PRODUKTU

  • Wysokość: 600
  • Szerokość: 900

OPIS PRODUKTU:

Znak drogowy informacyjny  D-40 Strefa zamieszkania


Stosuje sie w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania.

W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:

  • pierwszeństwo pieszych przed pojazdami
  • ograniczenie prędkości do 20 km/h
  • parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych
  • umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi
  • z wyjątkiem skrzyżowań o ograniczonej widoczności skrzyżowania dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo nie powinno być określone znakami

 Znak D40 umieszcza się na początku strefy zamieszkania.


Opis techniczny znaku:

Znaki D-40 mają wymiary: długość podstawy 900mm, wysokość 600mm.

Znaki ostrzegawcze “D” z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,25mm, wyklejane licem z folii odblaskowej.

Tył tarczy znaku dodatkowo zabezpieczony farbą szarą.