100.00

Znak drogowy D5 - Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

Dostępny

OPIS PRODUKTU:

Informacyjny znak drogowy D5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi spełniający wymagania określone przepisami o ruchu drogowym.

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

 

Opis techniczny znaku:


Znaki ostrzegawcze “D” z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25mm wyklejane licem z folii I lub II generacji. Tył tarczy znaku dodatkowo zabezpieczony farbą szarą.