94.99

Znak drogowy C4 - Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Dostępny

OPIS PRODUKTU:

Drogowy znak zakazu C4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem spełniający wymagania określone przepisami o ruchu drogowym.

Znak C4 oznacza nakazany kierunek jazdy dla wszystkich pojazdów. Kierujący obowiązany jest skierować pojazd w stronę ukazaną na znaku. Znak C4 zobowiązuje do jazdy w lewo za znakiem.

 

Opis techniczny znaku:


Znaki ostrzegawcze “C” z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25mm wyklejane licem z folii I lub II generacji. Tył tarczy znaku dodatkowo zabezpieczony farbą szarą.